Sök

2020-02-19

Räddningstjänsten varnar för mycket höga flöden i Viskan

SMHI har gått ut med en klass 2-varning för mycket höga flöden i Viskan och Ätran. Räddningstjänsten Väst samverkar med andra aktörer i länet och följer utvecklingen. 

SMHI:s klass 2-varning för mycket höga flöden innebär att det kan bli översvämningsproblem på utsatta ställen. Bor man lågt och nära vatten är det bra om man är beredd ifall vattnet börjar stiga.

Tips på hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar

  • Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.
  • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
  • Placera bilen på en hög plats.
  • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
  • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning

Privata fastigheter

Om ditt hus, din trädgård eller källare ligger i farozonen för översvämning har du en skyldighet att skydda din egendom, förebygga skador och begränsa olyckor. Du kan behöva material till skyddsvallar eller en dränkbar pump för att pumpa bort vatten. Det finns pumpar och liknande utrustning att köpa eller hyra hos flera privata aktörer.

Räddningstjänstens resurser prioriteras för att säkerställa infrastruktur och samhällsviktig verksamhet.

Markägare och lantbrukare

Håll åar fria från fallande träd, upplagda båtar, bryggor och annat som kan skapa problem vid till exempel låga broar och dammar. Säkerställ att ensilagebalar ligger på ett betryggande avstånd från vatten. Djurägare bör tänka på vad eventuella översvämningar kan innebära för djuren.

Fler tips om hur du kan skydda ditt hus och din egendom:

Följ utvecklingen på Räddningstjänstens Väst webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läs mer på Länsstyrelsen Hallands län.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Följ väderutvecklingen via SMHI.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.