varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-11-10

Samrådsmöte om Västerport på söndag

På söndag den 12 november klockan 13.00 hålls en presentation av planprogrammet för Västerport i Folkets Hus. Välkomna att lyssna, fråga och berätta vad ni tycker om förslaget! Både politiker och tjänstemän finns på plats.

Inspirationsbild från planprogrammet. Illustration: Made-up

Planprogrammet för Västerport är ute på samråd. Samrådstiden varar till och med den 31 december 2017 och under denna tid håller kommunen två samrådsmöten:
1. Söndag den 12 november kl. 13-15
2. Onsdag den 22 november kl. 18.30-20.30
Båda träffarna hålls i Folkets Hus.

På samrådsmötet håller medarbetare från projekt Västerport en presentation av planprogrammet. På plats finns  kommundirektör Carl Bartler, våra kommunalråd Ann-charlotte Stenkil (M) och Jana Nilsson (S), ordförande i byggnadsnämnden Stefan Stenberg (C), vice ordförande i byggnadsnämnden Tomas Johansson (S), projektledare Claes Premmert, stadsbyggnadarkitekt Sten Hedelin och landskapsarkitekt Karin Sjödin.

Välkomna!

PS. Kom gärna och hälsa på i vår lokal i huset på piren ("Hoken")  i innerhamnen. Vi är där tisdagar och torsdagar kl. 13-19 och de flesta lördagar kl. 11-13. Utställningen visas också i Gallerian på Västra Vallgatan.