varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-11-24

Samråd tillståndsansökan vattenverksamhet Bua Hamn

AB Båtfjordens Hamn och Varbergs kommun har för avsikt att gemensamt ansöka om lagligförklaring av och tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för befintliga hamnrelaterade anläggningar i Bua Hamn.

AB Båtfjordens Hamn och Varbergs kommun inbjuder till skriftligt samråd. Du bereds härmed möjlighet att lämna skriftliga synpunkter rörande det aktuella projektet. Samrådstiden pågår till och med den 21 december 2020.

Se samrådsbrevet för mer information samt underlag.

ikon

Nyheter