Sök

2018-11-30

Sista pusselbiten på plats för Varbergstunneln

I veckan gav mark- och miljödomstolen Trafikverket tillstånd enligt miljöbalken för projekt Varbergstunneln.

Tillståndet från Mark- och miljödomstolen var den sista pusselbiten i den formella processen inför byggandet av Varbergstunneln. Tillsammans med godkänd järnvägsplan gör det att Trafikverket nu kan fortsätta som planerat inför byggstarten årsskiftet 2019/2020.

- Jag är väldigt glad för att den sista pusselbiten nu är på plats! Nu är det full fart framåt! säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd för att pumpa upp och leda bort grundvatten i mark och berg under byggskedet, och för den planerade verksamheten i anslutning till Natura 2000-området Getteröns fågelreservat.

Vill du läsa miljödomen? Du hittar miljödomen i sin helhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Trafikverkets hemsida.

Förberedande arbeten redan i januari

De första förberedande arbeten för Varbergstunneln startar i januari, då delar av Västra Vallgatan stängs av för ledningsomläggningar vid stationen. I januari startar också bygget av nya Getteröbron.

Vill du veta mer?

Projekt Varbergstunneln
Trafik under byggtiden

ikon

Nyheter