varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-11-30

Sista pusselbiten på plats för Varbergstunneln

I veckan gav mark- och miljödomstolen Trafikverket tillstånd enligt miljöbalken för projekt Varbergstunneln.

Tillståndet från Mark- och miljödomstolen var den sista pusselbiten i den formella processen inför byggandet av Varbergstunneln. Tillsammans med godkänd järnvägsplan gör det att Trafikverket nu kan fortsätta som planerat inför byggstarten årsskiftet 2019/2020.

- Jag är väldigt glad för att den sista pusselbiten nu är på plats! Nu är det full fart framåt! säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd för att pumpa upp och leda bort grundvatten i mark och berg under byggskedet, och för den planerade verksamheten i anslutning till Natura 2000-området Getteröns fågelreservat.

Vill du läsa miljödomen? Du hittar miljödomen i sin helhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Trafikverkets hemsida.

Förberedande arbeten redan i januari

De första förberedande arbeten för Varbergstunneln startar i januari, då delar av Västra Vallgatan stängs av för ledningsomläggningar vid stationen. I januari startar också bygget av nya Getteröbron.

Vill du veta mer?

Projekt Varbergstunneln
Trafik under byggtiden