varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-01-28

Snöröjning i full gång

Snön är här! Det innebär att vi jobbar för fullt med halkbekämpning och att röja bort snön.

Vinter cykelbana

Hamn- och gatuförvaltningen är i full gång med att ploga eller sanda/salta så att gator och vägar blir framkomliga.

När det gäller cykelbanor prioriteras pendelstråk först, därefter övriga cykelbanor. Vi prioriterar även större vägar, som exempelvis Österleden och 153:an, samt snöröjning som underlättar för busstrafiken. Sist plogas/sandas smågator i bostads- och villaområden.

Du kan kolla läsa mer om kommunens snöröjning eller kolla in Varbergskartan angående vilka gång- och cykelstråk som prioriteraslänk till annan webbplats i snöröjningen. Ta det försiktigt i trafiken!