varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

2020-06-18

Tystare och renare stadsmiljö med elbussar i stan

Har du sett bussen i stan och reagerat på att den är så tyst? Denna veckan börjar tre elbussar att rulla i stadstrafiken.

Elbuss från Hallandstrafiken

Foto: Hallandstrafiken

Hallandstrafiken har genom en ny upphandling infört elbussar så nu är 25 % av bussarna i stadstrafiken eldrivna. Elbussarna ger minskat trafikbuller och har inga avgaser. Så det blir en renare stadsmiljö. I Varberg laddas elbussarna i en laddstation i bussdepån på Kardanvägen.

Även de bussar som inte har eldrift drivs av fossilfria drivmedel. Detta innebär att stadsbusstrafiken i Varberg är helt fossilfri och på ett bra sätt bidrar till god stadsmiljö och möjlighet till ett hållbart resande.