varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-04-26

Vad händer i Brunnsparken?

Trafikverket gör nu kärnborrning i Brunnsparken för att få mer kunskap om bergets kvalitet. Borrningar pågår under cirka två veckor.

Borrning inför tunnelbygget i Brunnsparken

Under vecka 17 och 18, mellan den 24 april och 3 maj, kommer Trafikverket att borra i Brunnsparken, vilket medför ett visst buller. Borrningen är ett förberedande arbete för Varbergstunneln.

Arbetet sker på vardagar från cirka klockan 07:30 och avslutas senast klockan 19:00. Under arbetet kommer ett litet område i Brunnsparken att vara avspärrat med kravallstaket. Avspärrningen kommer inte att påverka trafiken.

Trafikverket kommer att borra ett smalt hål ned i marken och ta ut en lång kärna av berg. Detta gör de för att få mer kunskap om bergets kvalitet och vilken bergart som finns i området. De kommer också att mäta hur mycket vatten som släpps igenom sprickor i berget.

Projekt Varbergstunneln