varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-04-12

Vad händer på gatorna till och från centrum?

Stora ledningsarbeten och asfaltering påverkar trafiken i centrum nu under våren. I nästa vecka stängs korsningen vid Magasinsgatan/Trädlyckevägen av och Sveagatan blir dubbelriktad. Här ger vi en översikt över vilka vägar som påverkas av större arbeten.

Byggskylt vid cirkulationsplats

Foto: Hidvi Group

Vivab stänger i nästa vecka av korsningen Magasinsgatan-Sveagatan-Trädlyckevägen som en del i årets stora arbete med att lägga nya vattenledningar från vattentornet ner till hamnen. I samband med detta leds trafiken via Sveagatan, som kommer att få dubbelriktad trafik. Ledningsarbetena längre västerut på Magasinsgatan kommer att pågå parallellt. 

Området i anslutning till den nya rondellen på Södra vägen/Kattegattsvägen ska asfalteras under vecka 16. Ett körfält i sänder är öppet och trafiken regleras med flaggvakt.

Västra Vallgatan vid Gallerian ska skadade blomlådor bytas ut, vilket innebär att västra körfältet smalnas av under några dagar.

Sedan i början av året är Otto Torells gata avstängd för ledningsarbete och sedan i mitten av mars pågår också ledningsarbeten på Kungsgatan från Norrgatan till Magasinsgatan. Dessa arbeten är en förberedelse inför tunnelbygget och flytten av bussterminalen till kvarteret mittemot stationen, vilken sker i höst.

Varberg Energi är igång med ett ledningsarbete för el, fjärrvärme och it på Östra Långgatan-Gamlebygatan i närheten av polishuset, som påverkar framkomligheten då en del av körbanan tas i anspråk.