varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-08-28

Varbergs kommun köper mark för näringsliv i Himle

Kommunstyrelsen har idag beslutat om köp av 58 hektar mark i Himle. Köpet, som ska godkännas av kommunfullmäktige den 18 september, görs för att skapa verksamhetsytor för lokala företag och nyetableringar.

I takt med att kommunen växer ökar behovet av mark och lokaler för näringslivet. Kommunen arbetar aktivt för att främja företagsklimatet i Varberg, och ett av kommunstyrelsens mål är bättre förutsättningar för företagsetableringar.

- Vi är stolta över Varbergs starka näringsliv och vet att vi hela tiden behöver tänka långsiktigt för fortsatt positiv utveckling – befintliga företag ska kunna växa och nya företag ska kunna etablera sig. Därför är satsningen i Himle ett strategiskt viktigt markförvärv och helt i linje med den fördjupade översiktsplanen, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil.

Kommunen har tidigare köpt cirka 40 hektar mark i området kring trafikplats Himle/Björkäng. Tillsammans med den mark som nu köps för 34, 5 mnkr finns därmed cirka 100 hektar kommunal mark som i sin helhet planeras för verksamhet, och som i framtiden kommer att kunna säljas som industritomter.

- Efterfrågan på mark är stor bland kommunens företag och nu säkrar vi möjligheten att kunna erbjuda mark för verksamhet under många år framöver, konstaterar kommunens mark- och exploateringschef Magnus Sjöberg.

Planering för 200 bostäder

Den mark kommunen nu köper för verksamhetsutveckling ligger i anslutning till det före detta Fun City-området, som tidigare uppmärksammats då markägarna ville bygga ett stort antal nya bostäder på mark som i översiktsplanen var märkt för verksamhet. I samband med det köp kommunen nu gör i närområdet, har ägarna minskat antalet bostäder i sin plan för Fun City-området och nu finns en gemensam inriktning på 200 bostäder i detta område.

- Hela Varberg ska växa och för en levande landsbygd krävs både företag och bostäder utanför stadskärnan. I Himle satsar vi framför allt på ytor för utveckling av näringslivet, men även bostäder behövs och nu når vi i samarbete med markägaren en lösning där planarbete för 200 nya bostäder kan påbörjas, sammanfattar Ann-Charlotte Stenkil.