varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-09-03

Varningssignalen VMA testas

Måndagen den 3 september klockan 15:00 testas VMA-signalen. VMA betyder Viktigt Meddelande till Allmänheten. VMA-signalen används för att snabbt nå ut till allmänheten för att varna eller informera i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka fara eller störningar i samhället.

VMA kan meddelas genom lokalradion, som utomhuslarm eller som larm till din telefon i form av samtal eller sms.

Vid utomhuslarm ljuder en 7 sekunder lång signal omväxlande med 14 sekunders tystnad, under minst 2 minuter. Vid Faran Över hörs istället en 30-40 sekunders lång och ihållande signal. VMA-signalen kan kompletteras med information via telefon och sms.

När och hur ofta testas signalen?

VMA testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.