varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-05-20

Västra Vallgatan öppnar tillfälligt i sommar

De förberedande ledningsarbetena på Västra Vallgatan har gått snabbare än planerat, vilket innebär att gatuavsnittet förbi stationen kan öppna tillfälligt för trafik i sommar.

Västra Vallgatan öppnar tillfälligt i sommar

Från början var det tänkt att ledningsarbetena inför tunnelbygget skulle hålla på till september, då Trafikverket genom entreprenören Implenia börjar förberedande arbeten med servicetunneln i Järnvägsparken. Men arbetena har gått snabbare än väntat och gatan asfalteras redan i början av juni. Detta innebär att Västra Vallgatan, på avsnittet mellan Otto Torells gata och Engelbrektsgatan, kan öppna för trafik under sommaren.

- Med tanke på att trafiken in till Varberg ökar under sommarmånaderna ser vi det som positivt att kunna öppna för trafik i sommar innan förberedelserna för tunnelbygget drar igång på allvar i höst, säger Paul Gruber, trafikchef på hamn- och gatuförvaltningen.

Samma trafikomledning i höst som tidigare

- Vi stänger igen den 31 augusti då Implenia startar sina förberedande arbeten inför tunnelbygget. Då leds trafiken norrifrån in via Göteborgsvägen, precis så som det varit nu i vår, förklarar Paul.

Bussar försvinner tillfälligt från Kyrkogatan

I samband med att ledningsarbetena startade i januari fick två busslinjer, som normalt trafikerar Västra Vallgatan söderut från bussterminalen, istället köra Engelbrektsgatan – Östra Vallgatan – Kyrkogatan till Gallerian. Den tillfälliga öppningen av Västra Vallgatan innebär att bussarna inte trafikerar Kyrkogatan i sommar och därmed kan korttidsparkeringar på gatan komma tillbaka under sommarmånaderna, till gagn för de som har butiker längs gatan.