Sök

Omsorg och stöd

Personal från hemtjänst hemma hos en vårdtagare tillsammans lagar de mat.

Foto: Mikael Göthage

ikon

Välbesökta sidor

ikon

Välbesökta sidor

Här finns information för dig som behöver stöd eller råd av kommunen i din vardag. Det kan till exempel vara på grund av ålder, funktionsnedsättning, sociala eller ekonomiska problem eller att du behöver rådgivning inom en särskild fråga. Våra verksamheter finns till för dig, din familj och dina närstående i livets alla skeden oavsett om du är barn, ungdom, mitt i livet eller äldre.

ikon

Nyheter i Varbergs kommun