varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Anhörigbidrag

Om du behöver hjälp med din personliga omvårdnad flera gånger per dag och det är en anhörig till dig som hjälper dig i hemmet, kan du ansöka om anhörigbidrag.

Om din anhörige sköter endast hushållssysslor hos dig eller din trädgård, ger det inte rätt till anhörigbidrag. Anhörigbidrag är ett stimulansbidrag och är inte skattepliktigt. Bidraget betalas ut till dig som har behovet av hjälp.

Bidraget betalas ut när du har varit hemma och fått hjälp av anhörig. Om du har varit hemifrån mer än 15 dagar, till exempel på sjukhuset eller på växelvård, betalas halva bidraget ut.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter en omsorgshandläggare.

Varberg direkt kopplar dig till omsorgshandläggarna.


Omsorgshandläggarna

Omsorgshandläggarna träffas månd-fred 8.30-16, dock säkrast mellan 8.30-9.30.

Självservice & blanketter