varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Stöd genom nätverk

När någon har bekymmer är det oftast flera som blir betydelsefulla på olika sätt, som till exempel familj, släkt, vänner eller personal från vården, socialtjänsten eller skolan. Det finns många olika situationer då det är bra att samordna sitt nätverk. Det kan till exempel finnas en oro för hur någon i familjen mår, oklarheter, konflikter eller att kontakten inom nätverket behöver bli bättre. Det är här nätverkslaget kommer in.

Nätverkslaget har till uppgift att sammankalla och leda olika möten för att få en gemensam bild av situationen, samarbeta och tillsammans hitta nya vägar att gå vidare.

Nätverkslaget leder möten

Nätverkslaget erbjuder tre olika former av möten:

Nätverksmöte

Ett nätverksmöte är ett möte där du bjuder in betydelsefulla personer från ditt eget nätverk. Ett nätverksmöte kan variera i storlek från många deltagare till bara ett fåtal. Genom ett nätverksmöte kan betydelsefulla personer i nätverket bli mer engagerade, få svar på sina frågor och gemensamt förstå hur de bäst kan vara till stöd för dig.

Ett nätverksmöte förbereds i ett förmöte där man träffar en av oss som arbetar i nätverkslaget. Under förmötet tydliggörs syfte och frågeställning inför nätverksmötet. (Tidsåtgång för nätverksmötet ca 3 timmar.) 

SIP möte (samordnad individuell plan)

Alla som behöver insatser både från hälso- och sjukvården och socialtjänsten har rätt att få en samordnad individuell plan, SIP. Syftet med en SIP är att förbättra samordningen mellan olika aktörer så att en person får rätt stöd och vård. Vid mötet gör man tillsammans upp en SIP där man utifrån dina egna mål beskriver vad som ska göras, vem som ska göra vad och tidpunkt för uppföljning. Det är du som avgör vilka som ska vara med på mötet. Under mötet upprättas en SIP plan (samordnad individuell plan). Nätverkslaget administrerar SIP planen. (Tidsåtgång för SIP möte ca 1 ½ timme.) SIP mötet förbereds i ett förmöte.

Nätverksmöte inklusive SIP plan (samordnad individuell plan)

Nätverkslaget erbjuder också en kombination av Nätverksmöte och SIP möte. (Tidsåtgång för nätverksmötet ca 3 timmar)

Vilka kan kontakta och lämna uppdrag till nätverkslaget?

Personal inom socialförvaltningens uppdragsavdelning, barn och utbildningsförvaltningen och Region Halland kan kontakta nätverkslaget för att lämna uppdrag för nätverksmöte. Det krävs inget särskilt beslut av en handläggare (så kallat biståndsbeslut) utan personalen kan kontakta nätverkslaget direkt.

Behöver du stöd och hjälp och tror att nätverkslaget kan vara något för dig? Kontakta elevhälsan på din skola eller barn- och familjeenheten på socialförvaltningen (0340-885 00).

ikon

Kontakta oss

Nätverkslaget

Kerstin Andersson

070-861 72 05

Peter Kannerstedt

070-861 72 71

Barn- och familjeenheten

Mottagningsgrupp 

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

Självservice & blanketter