Sök

Funktionsnedsättning

Du, som har en funktionsnedsättning, har rätt att få stöd och service från kommunen för att kunna leva ett bra liv med möjlighet att aktivt delta i samhället. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov.

Nedan hittar du information om de olika stödinsatser du kan söka. Du kan också alltid vända dig till vårt kundcenter med allmänna frågor eller en handläggare som hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov.

Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, gäller för dig som har vissa funktionsnedsättningar. Det finns 10 insatser som kan sökas enligt LSS:

Rådgivning och annat personligt stödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Insatsen råd och stöd är ett komplement till de insatser som sjukvården erbjuder till exempel i form av habilitering och rehabilitering.

Region Halland ansvarar för insatsen.

Personlig assistans
Ledsagarservice
Kontaktperson
Avlösarservice i hemmet
Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
Bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad för vuxna
Boendestöd
Daglig verksamhet

Du som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade beviljade ska erbjudas att en individuell plan upprättas.

Insatser enligt Socialtjänstlagen SoL

Annat stöd

Övrigt

ikon

Kontakta oss

LSS-handläggare

0340-880 00 (kommunens växel)

Fråga efter handläggaren som har hand om ditt område.

Varberg direkt

0340–880 00
varbergdirekt@varberg.se


Öppettider

måndag-onsdag 08.00-17.00

torsdag 08.00-18.00

fredag 08.00-16.00

ikon

Självservice & blanketter