Sök

Ansökan

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd och hjälp till dig med funktionsnedsättning som till exempel ledsagning, kontaktperson, korttidsvistelse eller daglig verksamhet . Vart vänder du dig? Hur går utredningen till?

Vart vänder du dig?

​Det finns olika möjligheter beroende på vad som passar dig:

Personlig kontakt med handläggare

Du kan ansöka genom att ringa handläggaren som har det område där du bor. Om du är osäker på vilket område du tillhör, kontakta Varbergs Kommuns växel telefon 0340- 88 000 och uppge din adress så kopplas du till rätt handläggare. Om du inte får kontakt, lämna gärna ett meddelande på telefonsvararen. Då ringer handläggaren upp så snart som möjligt. Det finns även möjlighet att nå handläggaren via e-post. 

Använd vår blankett eller skriv ett brev

Du kan skriva ett vanligt brev eller skriva ut en blankett för ansökan via kommunens hemsidaPDF (pdf, 199.7 kB). En handläggare hör sedan av sig till dig och ni kommer överens om en tid för hembesök/möte. Anhöriga eller legal företrädare (god man/förvaltare) får gärna vara med.

Vad händer vid hembesöket?

Vid hembesöket eller mötet samtalar du och handläggaren om vad du klarar själv och vad du behöver hjälp med.

Utredning och beslut

Handläggaren gör sedan en utredning. I utredningen prövas först din personkretstillhörighet. Det betyder att handläggaren utreder om du tillhör och därmed kan ta del av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om du tillhör en av lagens personkretsar tittar handläggaren på om du har behov av den sökta insatsen. Du får hem ett skriftligt beslut på din ansökan. I beslutet framgår vilka insatser som du fått  och vilka insatser du fått avslag på. Om behovet ändras kan du när som helst ansöka igen. Vid ett avslag kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Om du vill ha hjälp med att överklaga ditt beslut, kontakta din handläggare.

ikon

Kontakta oss

LSS-handläggare

0340-880 00 (kommunens växel)

Fråga efter handläggaren som har hand om ditt område.

Varberg direkt

0340–880 00


Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

ikon

Självservice & blanketter