Sök

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Att leva med en funktionsnedsättning innebär att du på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan stöd eller hjälp i ditt dagliga liv.

En funktionsnedsättning kan vara fysisk, begåvningsmässig eller psykisk. Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

När dina behov av stöd och service inte kan tillgodoses på annat sätt, kan du hos någon av våra handläggare ansöka om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

LSS är en rättighetslagstiftning som är till för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar.

LSS gäller för:

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på ett normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

ikon

Kontakta oss

LSS Handläggare

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter LSS handläggaren för ditt område

Varberg direkt

0340-880 00


Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

ikon

Självservice & blanketter