varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Bostäder för nyanlända

Kommunen ansvarar för att erbjuda bostäder till nyanlända personer som anvisas till oss för att etablera sig. Det är ett svårt uppdrag eftersom vi i Varbergs kommun har ont om lediga bostäder. Bostäder är en av Varbergs största utmaningar och ett långsiktigt arbete som är prioriterat.

Det bästa hade varit om vi kunde klara av att ordna permanenta bostäder, men det är många som söker bostad i Varberg och det tar tid att tillskapa nya bostäder och få ner kötiden. För att ändå lösa vårt uppdrag så bra som möjligt arbetar vi på olika sätt.

Olika bostadslösningar

Tillfälliga bostäder

I Varberg finns ett antal tillfälliga bostadslösningar, i paviljonger eller andra fastigheter. Nårga av dem är korridorsboenden för ensamhushåll, med eget rum med delat kök och delad tvättstuga, andra fungerar som lägenheter för familjer.

Tillfälliga bostäder är ingen optimal lösning, men mot bakgrund av bostadssituationen är detta vad vi klarar av att erbjuda många av våra nyanlända. Som ensamhushåll erbjuds man aldrig en egen lägenhet i Varberg idag, (undantaget är personer med särskilda behov så som funktionsvariationer eller annat) däremot finns det personer som löst en lägenhet eller annan bostad på egen hand.

Lägenheter från det kommunala bostadsbolaget Varbergs Bostads AB

Varbergs kommun använder varje år 10 procent av de lägenheter som blir lediga hos Varbergs Bostad till sociala ändamål. I dessa 10 procent ingår lägenheter som kan erbjudas nyanlända. I Varbergs kommun används de lägenheter som finns till familjer eftersom vi har ett särskilt ansvar gentemot barn.

Lägenheter från privata bostadsbolag och privatpersoner

Nyanlända kan naturligtvis höra av sig till privata fastighetsägare och ställa sig i kö hos dem som har kösystem eller hyra av privatpersoner.

Frågor och svar om bostäder för anvisade nyanlända

Att planera för bostäder för de nyanlända vi ska ta emot är väldigt svårt, eftersom vi hela tiden utgår från prognoser. Kommunen kan till exempel inte i förväg säkert veta om de personer vi kommer att ta emot är ensamhushåll eller familjer – grupper med behov av helt olika bostadslösningar. Vi behöver ha framförhållning och kapacitet att lösa bostad oberoende av vem som kommer till oss. Just nu har vi ont om bostäder för familjer och arbetar extra hårt för att hitta lösningar som fungerar.

Olika myndigheter har olika ansvarsområden vid flyktingmottagninglänk till annan webbplats. Medan Migrationsverket har ansvar för asylsökande vuxna och familjer är det kommunen som ansvarar för ensamkommande barn och unga samt för mottagande av nyanlända personer med uppehållstillstånd.

Under 2014 och 2015 ökade asylansökningarna väldigt kraftigt. Totalt kom ungefär 250 000 människor till Sverige. Av dem var 42 000 ensamkommande barn och ungdomar och i Varberg behövde vi på kort tid öppna mer än dubbelt så många HVB-boenden (Hem för vård eller boende) än vad vi hade tillgång till. I den pressade situationen tecknades avtal för de mest lämpliga objekt som fanns att tillgå på marknaden, möjligheterna att välja mellan olika alternativ eller pressa priser var ytterst begränsade. Nu har antalet asylsökande ensamkommande barn minskat och då också behovet av HVB-platser. Samtidigt finns ett behov av bostäder till de nyanlända som beviljas uppehållstillstånd i Sverige och som av Migrationsverket anvisas till Varberg för att bygga en tillvaro.

Kommunen arbetar för att anpassa verksamheten utifrån hur behovet har förändrats. Bland annat nyttjas de hyresavtal vi hittills ingått då vi omvandlat tidigare HVB-hem för ensamkommande ungdomar till tillfälliga bostäder för nyanlända.

Ja, men då måste man själv ordna en bostad.

ikon

Kontakta oss

Inkluderingsstrateg

Lotta Olanya

0340-883 24

lotta.olanya@varberg.se

Bovärd

Niklas Jarhult

073-231 59 73

niklas.jarhult@varberg.se

Självservice & blanketter