Sök

Överförmyndarförvaltningen

Om en person har svårt att klara sig själv och ta hand om sin ekonomi,  kan en domstol bestämma att personen kan få hjälp av en god man eller förvaltare.

En person kan få hjälp om hen är sjuk eller lider av någon psykisk störning eller är ur balans att kunna klara sig själv. Även barn som kommer till Sverige utan föräldrar och som söker uppehållstillstånd kan få en god man som hjälper den innan domstolen bestämmer vem som ska ha vårdnaden om barnet.

Överförmyndarnämndens centrala roll är att med stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Gemensamt för dessa ställföreträdare är att de företräder någon (en huvudman) som helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen och föra sin talan. Godmanskap och förvaltarskap anordnas av domstol eller beslutas om av överförmyndarnämnden.

Överförmyndarförvaltningen i Varberg/Falkenberg

Överförmyndarnämnden är en myndighet som är obligatorisk i alla landets kommuner.Varbergs och Falkenbergs kommuner samarbetar om verksamheten genom en gemensam överförmyndarförvaltning med huvudkontor i Varberg och filialkontor i Falkenberg. Sju personer är anställda inom förvaltningen.

Observera att du hamnar på Falkenbergs kommuns självserviceportal när du klickar på länken här nedan för blanketter. Du har inte kommit fel!

ikon

Kontakta oss

Överförmyndarförvaltningen

Varberg/Falkenberg

Besöksadress i Varberg:

Östra Vallgatan 12

Telefon: 0340- 880 00 (Varberg Direkt)

E-post: ofm@varberg.se


Postadress:

Överförmyndarförvaltningen

432 80 Varberg


Besökstid

Måndag-fredag 10.00 - 12.00


Telefontid

Måndag-onsdag 10.00 - 12.00

Torsdag 13.00-15.00


Besöksadress i Falkenberg:

Holgersgatan 22

Besökstid: tisd 10.00-16.00
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.00-13.00

 

Handläggare

Veronica Engh

0340-889 49

 
Handläggare

Annika Källberg Haknert

0340-887 24

 
Handläggare

Anna Thörn

0340-69 76 44


Handläggare

Daniel Halldén

0340-69 76 46

 

Handläggare

Karin Asklöf

0340-69 76 45


Handläggare

Marianne Wallenberg

0340-889 83

  

Överförmyndarchef

Linda Jonsson

0340-69 76 43


Självservice & blanketter