varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Synpunkter, klagomål och beröm

Alla personer har rätt att framföra synpunkter, anmäla klagomål eller ge beröm avseende omsorgsinsatser eller hälso- och sjukvårdens insatser i Varbergs kommun. Synpunkter, klagomål och beröm är en del av socialförvaltningens systematiska kvalitetsarbete och viktigt för att säkerställa en god kvalitet.

Du som uppgiftslämnaren kan välja att vara anonym men då kan du inte få någon återkoppling på ditt ärende.

Såhär lämnar du en synpunkt, klagomål eller beröm gällande social omsorg/socialtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård i Varbergs kommun:

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter