varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vaccinera dig mot covid-19 - så går det till

Anställd och äldre håller varandra i händerna.

De flesta som får sjukdomen covid-19 blir lindrigt sjuka, men en del blir allvarligt sjuka. I värsta fall kan man avlida i sjukdomen. Vaccination är idag det effektivaste sättet att skydda dig och andra mot covid-19.

Vaccination - tidsplan och faser


Just nu: Medarbetarvaccinationer pausas tillfälligt

Här kan du läsa mer om vaccinationens olika faser och grupperlänk till annan webbplats

När det gäller externa utförare så bistår Kommunhälsan med vaccination, om inte vårdföretaget löser detta själva. Även här gäller att cheferna i aktuell verksamhet kommer att få information direkt från Kommunhälsan när personalen kan börja boka in vaccination (se nedan)

Så går det till

1. Boka ditt besök

 • Du kommer att få information och en länk av din chef till bokningssidan i systemet Mitt vaccin när det är dags.
 • Bokningsbara tider för vaccination läggs ut i takt med att vaccindoser anländer till kommunen från Region Halland. Nya tider fylls på i slutet av varje vecka.
 • Så här bokar du - steg för steg guide från Region Halland (se sid 2) länk till annan webbplatsHär finns även information om avbokning och ombokning samt mer information från Region Halland.

Har du frågor kring själva bokningen i systemet eller skulle du behöva support? Kontakta Kommunhälsan via e-post kha@varberg.se eller telefon 0340-888 03.
Telefontid helgfria vardagar 08.00 - 09.30.

Självklart är det av yttersta vikt att du kommer på bokad tid eftersom vaccinet annars kan behöva kasseras.
Omboka vaccinationstidlänk till annan webbplats

2. Vaccination

 • Tag med legitimation och munskydd. Munskydd ska användas av alla i lokalen på Västra Vallgatan.
 • Vaccination sker i Kommunhälsans lokaler på Västra Vallgatan 21. Det är smittsäkra lokaler med entré i ena ändan av lokalen och utgång i den andra. Väntrummet ger goda möjligheter att hålla avstånd till andra. Närmaste parkeringsplats finns på Kungsgatan eller i parkeringshus Briggen på Östra Hamnvägen.
 • När du anländer till Kommunhälsan ombeds du att fylla i var du jobbar och om du samtycker till att vi lagrar uppgifter om att du vaccinerat dig.
 • En sjuksköterska ger dig vaccinet med hjälp av en spruta i överarmen.
 • Du ska vänta kvar 15 minuter efter vaccinationen. Det är en extra trygghetsåtgärd.

Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. En del kan få kortvarig feber, ont i huvudet och få en allmän sjukdomskänsla. Allt detta är en naturlig reaktion i kroppens immunförsvar. Symtomen är oftast milda och går över efter någon dag. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga.

3. Andra dosen

 • Du behöver ta två doser av vaccinet för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Du får mer information och kan boka andra vaccinationen i samband med vaccinationen.
 • Det tar ungefär en vecka efter andra dosen innan du har bra skydd mot sjukdomen.

Viktigt att tänka på

Du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19.

Rådgör också med en läkare innan vaccinationen om du tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård. Du kontaktar då Kommunhälsan via telefon 0340-888 03 och ber om en remiss till vårdcentralen.

Om du är 65 år eller äldre kan du nu ta emot Astras vaccin, som används på Kommunhälsan. Du behöver alltså inte längre kontakta vårdcentral utan kan boka din tid enligt instruktionen ovan.

Om du vill veta mer om vaccinationen

Du kan läsa mer om själva vaccinationen i Folkhälsomyndighetens faktablad till dig som patientlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och även på Vårdguiden 1177 – vaccination mot covid-19länk till annan webbplats.

Själva processen kring framtagning och testning av vaccin kan du läsa mer om på lakemedelsverket.se/coronavaccinlänk till annan webbplats. Här kan du också läsa om själva vaccinet.

Är vaccinet säkert?

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna har studerats. Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Det har också satsats stora resurser på att ta fram vaccin. I texten Så fungerar vaccinlänk till annan webbplats kan du läsa mer om säkerheten kring vaccin. På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkännslänk till annan webbplats.

Vad händer om jag som vårdnära medarbetare inte vaccinerar mig?

I verksamheter där det är särskilt viktigt att kunna begränsa smittspridning kan det ställas krav på att personalen är skyddad mot smitta. I en sådan verksamhet kan medarbetare som inte är vaccinerade tillfälligt behöva flyttas till andra delar av verksamheten.

Håll i och håll ut en stund till…

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna rådenlänk till annan webbplats, även när allt fler blir vaccinerade. Det beror på flera saker:

 • Det tar runt en vecka efter andra dosen vaccin innan kroppen har bildat de antikroppar som ger skydd mot sjukdomen.
 • Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Vaccinet är nytt. Därför är det ännu oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.
 • Samma regler för skyddsutrustning gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte.
 • Om du är vaccinerad och får symptom på covid-19 ska du stanna hemma och provta dig.

Genom vaccination kan vi successivt minska smittspridningen i samhället men tills det genomförts fullt ut behöver alla följa de råd som anpassas utifrån rådande läge under våren.

Kom ihåg!

Vaccination genomförs för att skydda dig från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att du smittar andra. På sikt kan smittspridningen i samhället bromsas. Det är för din egen skull, dina kollegor, din arbetsplats och samhället i stort som detta görs. För oss som möter äldre och personer i riskgrupp vilar ett särskilt ansvar.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter