varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

IT och SITHS-kort

Här hittar du som är utförare inom äldreomsorgen rutiner och blanketter för IT-behörigheter och SITHS-kort.

Uppgradering av SITHS-kort under våren

Innan 31 oktober 2020 ska alla SITHS-kort uppgraderas. Det innebär att Socialförvaltningens alla medarbetare, privata kundvalsföretag och entreprenader som har SITHS-kort behöver ladda ner ett nytt certifikat till sitt kort. Bakgrunden är förändrade och ökade krav på säkerhet. Uppgraderingen krävs för att du ska kunna logga in i de system du använder i ditt arbete.

Du som har ett SITHS-kort måste själv uppgradera kortet genom att gå in på en webbsida. Själva uppgraderingen tar ca 90 sekunder och för att kunna genomföra den måste du ha tillgång till både legitimerings- och signeringskoderna som skickades hem i ett kodkuvert i samband med att du fick kortet. Har du inte dessa kvar eller du behöver support, kontakta kortkontoret på Varbergs sjukhus på tel. 010-476 19 00.

Uppgradera ditt SITHS-kort här:

https://vardgivare.regionhalland.se/tjanster-it-stod/siths/siths-e-id/genomfor-uppgraderingen/länk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

IT-utvecklare

Utvecklingsledare

Självservice & blanketter