varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2021-01-13

Nytt från förvaltningen om covid-19

Idag kan du bland annat läsa om första vaccinationen mot covid-19 som nu genomförts i Varberg, om kommande vaccinationer av personal samt nuläget kring smittspridningen i Halland och Varberg.

Hög smittspridning, men vi håller emot

Som vi skrivit om tidigare så är smittspridningen i Halland nu på rekordhöga nivåer, långt över vad det var i våras. Situationen på Hallands sjukhus är mycket ansträngd. Även antalet fall av Covid-19 inom äldreomsorgen i Halland har ökat markant. Men trots detta, så lyckas Varbergs verksamheter inom vård och omsorg att hålla nere och även minska smittspridningen. Vi har totalt 20 smittade kunder/patienter i nuläget, vilket är anmärkningsvärt lågt med tanke på smittspridningen i samhället.

- Det är fortsatt fantastiskt att se att vi lyckas så bra med att hålla nere smittspridningen och att den nu även minskar. Jag är stolt över våra verksamheter, säger Anna-Lena Sellergren förvaltningschef.

Nu har vaccination startat för kunder/patienter i Varberg

Samtidigt som smittspridningen i Halland nu är på rekordhöga nivåer så drar vaccineringen mot covid-19 igång i Varbergs kommun. Först på tur är de som bor på särskilda boenden och en av dem som var först ut av alla att vaccineras i Varberg blev 86-åriga Gerd Augustsson på Östergården.

Här kan du läsa reportage på varberg.se om vaccinationenlänk till annan webbplats

Här kan du läsa artikel i Hallands nyheter om vaccinationen länk till annan webbplats

Vaccinationen fortgår enligt plan. Igår vaccinerade vi på Östergården, Skansgatan och Ölandsgatan 170 personer. Idag vaccinerar vi på Karl Nordströms väg, i Väröbacka, Kungsäter, Trönninge och Tvååker. Imorgon kommer vaccination ske på Norlandias boende i Veddige och Tvååker, och Varbergs omsorgs i Veddige och Rolfstorp. Den 19/1 är det Vardagas tur.

Region Halland ansvarar för vaccinationerna men kommunen stöttar med vaccinering av kunder/patienter på äldreboenden och i den kommunala hemsjukvården samt den egna vårdnära personalen. Kommunens egna sköterskor, inklusive skolsköterskorna, vaccinerar inom äldreomsorgen och Kommunhälsan ansvarar för vaccination av medarbetare. Antal doser som tilldelas Varbergs kommun styr i vilken takt vi kan vaccinera såväl kunder/patienter som medarbetare.

Vaccination av medarbetare i vårdnära yrken

Kommunhälsan kommer i den första fasen vaccinera vårdnära personal, det vill säga dig som vistas i miljö som är vårdnära och/eller har direkt kontakt med kunder/patienter. Det kan till exempel vara:

  • Undersköterskor, vårdbiträden
  • Sjuksköterskor
  • Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hjälpmedelstekniker
  • Chefer i vårdnära yrken
  • Kost- och städpersonal
  • Fastighetstekniker och drifttekniker

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring turordning. Syftet med vaccination mot covid-19 är att skydda dig själv och andra från svår sjukdom och bromsa smittspridningen. Vaccination är frivillig men om du jobbar nära äldre och personer i riskgrupp kan din vaccination rädda någons liv och skydda dig själv och dina kollegor från smitta.

Vaccination startar vecka 3

Intensivt arbete pågår nu i Sverige och Halland för att så snabbt som möjligt vaccinera mot covid-19. Vaccindoser tilldelas efter hand som de blir tillgängliga. Det gör att information kan komma tätt inpå att vaccination ska påbörjas och det kan också komma förändringar i tidsplanen efter hand, om förutsättningarna ändras (exempelvis leveranser av vaccin).

Planen nu är att starta vaccination av medarbetare redan nästa vecka. Bokningen kommer att genomföras i systemet Mitt Vaccin. Systemet håller nu på att färdigställas för bokning för aktuella grupper i Varberg. Turordning kommer också att fastställas kommande dagar. Vi återkommer så snart vi kan med information om hur du som vårdnära medarbetare bokar tid för vaccination i första fasen, i vilken turordning det kommer att ske och annan information inför vaccineringen.

Vaccinering av vårdnära medarbetare görs inledningsvis i Kommunhälsans gamla lokaler på Västra Vallgatan 21. I dessa lokaler finns möjlighet att iordningställa en smittsäker plats för vaccineringen.

När det gäller externa utförare så bistår Kommunhälsan med vaccination, om inte vårdföretaget löser detta själva.

Information om bokning och förfarande till chefer och medarbetare

Så fort förutsättningarna är klara kommer det att finnas webbsida med information om hur det går till och affisch/flygblad och material att skriva ut (målet är att detta senast är klart innan denna vecka avslutas nu på fredag den 15 januari) Information kommer också gå ut löpande till berörda chefer när det är dags.

Du hittar löpande information riktad till dig som utförare här på Utförarwebben och allmän information om vaccination mot covid-19 finns också på 1177.se/om vaccin mot covid-19länk till annan webbplats.

ikon

Nyheter