Sök

Våld i nära relationer

Är eller har du varit utsatt för våld och hot av din partner eller någon annan närstående? Har du utsatt din partner eller någon annan närstående för våld eller är rädd för att du ska göra det? Känner du någon som lever i en våldsam relation och vill ha information om vad du kan göra åt det? Det finns hjälp att få.

Här kan du läsa mer om våld i nära relationer och få kontaktuppgifter för hjälp och stöd.

Akut hjälp eller skydd

Vid omedelbar fara ring 112. Du kan också anmäla direkt på polisstationen eller via telefon 114 14.

Ring sjukvårdsupplysningen 1177 om du behöver vård eller behandling.

Kvinnojouren nås på dagtid via telefon 0340-10511 eller övrig tid 070-251 74 40.

Kvinnofridslinje telefon dygnet runt 020-505050

Ring socialtjänsten om du behöver hjälp att få skydd och stöd 0340-88 500.

Stöd och hjälp

Socialtjänsten kan ge stöd och hjälp i hur du kan förändra din situation.

Relationsvåldsteamet erbjuder:

  • Samtalsstöd till dig som utsatts för våld, hot eller kränkningar eller samtalsstöd till dig som har aggressions- och våldsproblem. Du har rätt till fem råd- och stödsamtal utan att Din situation behöver utredas av socialtjänsten. Du har även rätt att under dessa fem samtal vara anonym, med undantag om barn finns närvarande.
  • Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor.
  • Stödsamtal till barn som bevittnat våld i hemmet - Barn och Tonårsverksamheten.
  • Stöd att ta nödvändiga kontakter för att få skydd och rätt hjälp.

Hur gör du för att få hjälp?

Ring till mottagningsgruppens telefon 0340-88 500 varje vardag kl 09.00-12.00 samt 13.00-16.00.  Du kan få en tid för rådgivning senast nästföljande arbetsdag eller efter överenskommelse.

Skydd, råd och varningstecken

Du kan via länkarna nedan läsa om

ikon

Kontakta oss

Mottagningsgrupp

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

ikon

Självservice & blanketter