Sök

Skydd

Här kan du som blivit utsatt för våld i nära relation läsa mer om vilket skydd du kan få.

Besöksförbud

Du som är utsatt för våld kan ansöka om besöksförbud hos polis och åklagare. Ett besöksförbud innebär förbud att besöka, på något annat sätt ta kontakt med eller följa efter den person som fått ett beslut om att skyddas. Detta betyder att förövaren inte får söka upp dig som ska skyddas. Förövaren får inte heller ringa, skicka e-post eller brev, faxa, skicka sms och får inte heller söka kontakt genom en annan person, t ex be en släkting att ringa åt sig. Överträdelse av besöksförbud är ett brott som kan bestraffas med böter eller fängelse i högst ett år. Det är viktigt att du inte tar kontakt med förövaren eftersom besöksförbudet då kan hävas.

Trygghetslarm

Ansökan om trygghetslarm görs hos polisen.

Personskydd

Uppgifterna i folkbokföringsregisstret är normalt offentliga. I vissa fall kan Skatteverket besluta att inte lämna ut uppgifter om en person.

Sekretessmarkering

Sekretessmarkering/spärrmarkering begärs hos skatteverket där du är folkbokförd.

Kvarskrivning

Vid kvarskrivning framgår inte den verkliga bostadsorten av folkbokföringsregistret Istället anges som postadress adressen till skatteverket på den tidigare bostadsorten. Ansökan om kvarskrivning ska vara skriftlig och bör föregås av en polisutredning angående hotbilden.

Namnbyte

Ansökan om byte av förnamn kan göras hos skatteverket.

Dolt abonnemang

Villkor för dolt abonnemang. är att man har en spärrmarkering från skatteverket. Ansökan om dolt abonnemang görs hos Telia.

Familjerätten

Om tingsrätten beslutar om vårdnads-/boende- eller umgängesutredning har man rätt att kräva enskilda samtal med familjerättssekreterare. Du behöver inte delta i samarbetssamtal med barnets andra förälder om denne utsätter barnet för våld.

ikon

Kontakta oss

Mottagningsgrupp

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

ikon

Självservice & blanketter