Sök

Förhyrda båtplatser

Båtar i Varbergs hamn

Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltning ansvarar för hamnverksamheten i Varbergs innerhamn samt Träslövsläges fiskehamn och har förhyrda båtplatser i båda hamnarna.

Varbergs innerhamn

Det finns totalt 199 förhyrda båtplatser i Varbergs innerhamn med en bredd av 2,5 meter till 5,3 meter. I anslutning till Varbergs innerhamn finns det en servicebyggnad med toaletter, duschar, tvättstuga samt tillgång till trådlöst nätverk. Innerhamnen har två stycken servicebryggor med en sugtömningsanläggning på den ena. Sjösättning och upptagning av båtar samt tankning hänvisas till Getteröns båtklubb.

Föreskrifter förhyrda båtplatser Varbergs innerhamn (pdf, 108 kB)länk till annan webbplats (pdf, 156.2 kB)

Träslövsläges hamn

I Träslövsläges fiskehamn finns det 88 förhyrda båtplatser med en bredd av 2,3 meter till 4 meter. Den södra småbåtshamnen driftas av Träslövsläges båtklubb.

Föreskrifter förhyrda båtplatser Träslövsläges hamn (pdf, 106 kB)länk till annan webbplats (pdf, 156.2 kB) (pdf, 106 kB) 

Kö för båtplats

Om man önskar en båtplats i någon av hamnarna ställer man sig i kö.

Du ansöker via vår självservice och kan göra en anmälan per hamn. Vid inträde i kön betalar man en anmälningsavgift 400 kronor och därefter, om man vill stå kvar i kön, tas en förnyelseavgift på 250 kr vartannat år. 

Anmälan båtplatskö, betala via bankgirolänk till annan webbplats

Anmälan båtplatskö, betala med kortlänk till annan webbplats 

Lediga båtplatser 

Varbergs innerhamn 

Vi presenterar här vilka båtplatser som är lediga i hamnen, både i 1:sta hand och 2:ndra hand. De som står i båtplatskön kan ansöka om de lediga båtplatserna.  De lediga båtplatserna publiseras här. PDF (pdf, 1.3 MB)

Sista ansökningdag är den 14 april kl. 24.00. Blir det ytterligare lediga båtplatser, kommer vi att presentera detta. 

I början av april månad kommer vi att presentera alla båtplatser som är lediga här, mail eller via post till vår kölista.

Vid ansökan ange 

Namn: Adress: Postadress:

Båt bredd/längd:

rangordning: 1, 2, 3,4 ............

Vid ansökan använd mailadress  eller postadress som finns nedan.

Träslövsläges innerhamn                                                            

I Träslövsläges fiskehamn kommer det att byggas ytterligare båtplaser under 2019 utrustade med y-bommar 6 m långa och plats för vattenskoter.

I mitten på april månad kommer vi att byta båtplatser inom hamnen till de som redan hyr båtplatser i hamnen. I slutet på april månad kommer vi att presentera vilka båtplatser som är lediga.

hamn@varberg.se

Via post

Varbergs kommun
Hamn- och gatuförvaltningen
Avdelning hamn
Otto Torells gata 3
432 44 Varberg

ikon

Kontakta oss

Hamnassistent

Bengt-Olof Mårtensson

Hamn- och gatuförvaltningen

0340-885 28

bengt-olof.martensson@

varberg.se

ikon

Självservice & blanketter