Sök

Varbergs kommun deltar i Earth Hour 2018 för att sätta fokus på klimatfrågan

Varbergs kommun deltar i år i världens största miljömanifestation Earth Hour som arrangeras av Världsnaturfonden WWF och äger rum lördagen 24 mars kl. 20.30-21.30.

I år är temat för Earth Hour ”One planet life – ät och lev inom ramen för en planet”, och belyser matfrågan och den minskande biologiska mångfalden. Två högaktuella ämnen i klimatfrågan då produktionen av mat påverkar utsläppen och utsläppen påverkar klimatet. Dessa förändringar har i sin tur stora följder på många av jordens arter. Efter klimattoppmötet i Paris hösten 2015 har världen ett internationellt klimatavtal, som slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader, allra helst under 1,5 grader.

Earth Hour är världens största miljömanifestation, där hela världen uppmanas att släcka lampan i en timme. Detta som en symbol för att uppmärksamma klimatfrågan och engagera folk att tänka klimatsmart året om. Inte minst när det gäller de fem B:na:

 • Bilen (transporter)
 • Biffen (maten)
 • Bostaden (boende)
 • Butiken (konsumtion)
 • Börsen (sparande)

Varbergs kommun deltar i årets Earth Hour för att sätta fokus på klimatfrågan. Likt alla andra människor som lever på jorden är vi som bor i Varberg beroende av naturen, detta framgår i kommunens hållbarhetsinriktning Livskraftiga ekosystem. Denna hållbarhetsinriktning fokuserar bland annat på klimatsmart mat, ekologisk odling, minskat matsvinn och biologisk mångfald. Varbergs kommun är själva en stor konsument av livsmedel och har därför ett stort ansvar att agera klimatsmart. Här följer några exempel på hur vi arbetar för en hållbar matkonsumtion:

 • Av kommunens livsmedelsinköp för 2017 var 36% av varorna ekologiska. Detta nådde väl upp till vårt avsatta mål på 35%.
 • Under 2016–2017 har vi lyckats minska vårt koldioxidutsläpp kring livsmedel med 16%, trots att livsmedelsvolymen har ökat med 6%. Detta har varit möjligt genom att vi serverat svenskt och ekologiskt/eller KRAV-märkt kött, där mycket av nötfärsen har bytts ut till förmån för hönsfärs. Det har även införts två vegetariska dagar i veckan.
 • Vi arbetar även med att minska matsvinnet. Det gäller både tallrikssvinn och serveringssvinn. För hösten 2017 hade exempelvis elevernas tallrikssvinn sjunkit till 20g/elev. Däremot förekommer perioder med ökat matsvinn när nya rätter prövas eller när matsedeln förändras.
 • En av de stora fördelarna med att samla in matavfall är möjligheten att sluta kretsloppet genom att återföra näringsämnen i form av biogödsel till åkermark. Denna biogödsel ersätter i de flesta fall konstgödsel. Efter behandling återförs idag hela 99 procent av det insamlade matavfallet
 • Kommunens bostadsbolag använder sig av separata insamlingar av matavfall till förmån för produktionen av biogas. Genom fastighetsnära källsortering av hushållsavfall kan skadliga ämnen såsom tungmetaller utsorteras i ett tidigt skede. På så vis elimineras skadliga ämnen från matavfallets kretslopp.
 • Insamlingen av hushållens matavfall har utvecklats med en bättre papperspåse. Mätningar visar att matavfallsinsamlingen från hushållen ligger på en stadig nivå.

Earth Hour Day

Varbergs kommun vill främja utvecklingen mot ett hållbart samhälle, både ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. En del av detta arbete är att sprida kunskap och engagemang. Tillsammans med miljontals människor runt om i världen vill vi under Earth Hour uppmärksamma klimatfrågan och uppmuntra till nya klimatsmarta vanor.

Under Earth Hour tar kommunen ställning för klimatet genom att tillsammans med andra fastighetsägare släcka ned följande fasadbelysning:

 • Stadshusen (A, B, C, samt Gamlebyskolan)
 • Campus
 • Stadshotellet
 • Sparbankshallen
 • Tullhuset
 • Fästningen
 • Stadsbiblioteket
 • Räddningstjänstens lokal
 • + viss gatubelysning i centrumkärnan

Häng med på årets Earth Hour och ta ställning för klimatet du också!

Läs mer på Världsnaturfonden WWF:s hemsida www.wwf.se/earthhourlänk till annan webbplats och bli inspirerad till mer klimatsmarta vanor. Här kan du också lära dig mer om hur maten du äter påverkar miljön och lämnar avtryck på jorden.

 

ikon

Kontakta oss

Hållbarhetsstrateg

Samhällsutvecklingskontoret

samhallsplanering@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter