Sök

Sandupptagning

Ett säkert vårtecken är när sopmaskinerna börjar sopa upp sanden efter vinterns halkbekämpning. Här kan du se i vilken ordning vi sopar gator och gång- och cykelvägar i kommunen.

Sandupptagning på en gata

Foto: Mostphotos / jagen51

Som kommun ansvarar vi för sandupptagningen på de kommunala gatorna och vägarna. Utanför tätorten ansvarar Trafikverket för skötseln på statliga vägar och vägföreningar på enskilda vägar. Vem som är väghållare kan du se i denna kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I år började sandupptagningen en månad senare än normalt på grund av den långa vintern. Det innebär att vi är helt klara med jobben först i juni.

Turordning för gator och vägar 

Vi börjar sopa de större lederna i tätorten, till exempel Träslövsvägen, Västra Vallgatan och Birger Svenssons väg där kollektivtrafiken går.

Sedan börjar vi i de centrala delarna och jobbar oss utåt. De större gatorna körs först och sedan bostadsgatorna.

Som fastighetsägare får du gärna sopa ut gruset i gatan från din trottoar men gör det gärna innan vi kommer med sopmaskinen.

Serviceorter

Vi varierar turordningen för sandupptagningen i serviceorterna från år till år. I år ser turordningen ut så här:

  • Veddige
  • Bua
  • Kungsäter
  • Tvååker
  • Träslövsläge

Tvåskift på gång- och cykelbanor

Efter påsk börjar vi sandupptagningen på gång- och cykelvägar. Dessa vägar kör vi i tvåskift för att underlätta cykling i kommunen.

I centrum prioriterar vi de större pendlingsstråken i första hand, sedan de mindre gång- och cykelvägarna.

Turordningen för sandupptagning på gång- och cykelvägarna i kommunens serviceorter är densamma som nämns ovan.

Sandupptagning i vägföreningar

Följande samhällen är klara v. 20:

Veddige
Bua
Väröbacka
Limabacka
Åskloster
Tångaberg
Derome
Tofta
Trönninge

Aktuella vecka 20

Karl-Gustav
Kungsäter
Gunnarsjö

Samhällen på tur

Skällinge
Rolfstorp
Gödestad
Tvååker
Träslövsläge
Södra Näs
Hunnestad
Himle

Vad händer med sanden?

Vi tar prov på sanden/fliset och om den inte är förorenad används den som fyllnadsmassa i våra byggprojekt. Om fliset är mycket förorenat körs sanden till deponi.

Synpunkter eller felanmälan?

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Du kanske har förslag på förbättringar, kritik eller kanske vill visa din uppskattning. Vi hänvisar till vår felanmälan för att kunna ta hand om ärendet så bra som möjligt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

ikon

Självservice & blanketter