Sök

Snöröjning och halkbekämpning

Varbergs kommun ansvarar för snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö på Varberg kommuns gator och gång- och cykelvägar. Detta utförs av oss själva och anlitade entreprenörer.

Hamn- och gatunämnden har antagit riktlinjer för vinterväghållning i Varbergs kommunPDF (pdf, 41.3 kB). Riktlinjerna anger bland annat att utryckning för bostadsområden sker vid 6 cm snödjup.

Vinterväghållningen ska utföras på ett sådant sätt att hög trafiksäkerhet, god framkomlighet och bra tillgänglighet uppfylls.

Här hittar du en karta över Varbergs centrumlänk till annan webbplats där du kan se vilka gator, gång- och cykelvägar som vi snöröjer.

Fastighetsägares ansvar

Kommunen snöröjer och halkbekämpar gångbanor i centrum som gränsar till kommunal mark medan fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av samtliga trottoarer som gränsar till den egna fastigheten. Att ansvaret för trottoaren ligger på fastighetsägaren är inte något unikt för Varberg. Motsvarande ansvarsförhållanden finns i merparten av Sveriges kommuner.

För att snöröjningsfordonen ska komma fram är det viktigt att se till att inga buskar eller träd hänger ut från fastigheten.

Fastighetsägaren ansvarar även för att förhindra ras av snö och is från fastighetens tak. Fastighetsägaren ansvarar för att öppna upp till sin egen fastighet det vill säga skotta bort vallarna som plogbilen åstadkommer. I riktlinjerna för gångbanerenhållningPDF (pdf, 69.7 kB) i Varbergs kommun kan du läsa mer.

Gratis sand för avhämtning

Visste du att du kan hämta gratis sand (sandningsflis) för halkbekämpning på parkeringen vid Arena Varberg, Kattegattsvägen?

Hjälp med snöröjning och halkbekämpning

Kommunen erbjuder hjälp med snöröjning och halkbekämpning av trottoarer för pensionärer och sjukskrivna. Kontakta hamn- och gatuförvaltningen om du är intresserad av att få mer information.  

Synpunkter eller felanmälan?

Synpunkter

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Du kanske har förslag på förbättringar, kritik eller kanske vill visa din uppskattning.

Felanmälan

Vi hänvisar till vår felanmälan för att kunna ta hand om ärendet så bra som möjligt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter