Sök

Vägarbeten och avstängningar

För att vatten, avlopp och fjärrvärme ska fungera och för att trafiken ska kunna flyta på över tid behöver vi ibland stänga av vägar och gator. Ibland behöver vi också stänga av gator för större arbeten på byggnader i staden.

Här presenterar vi var kommunens egna anställda och våra entreprenörer arbetar på kommunens gator.

Karta över större grävarbeten i Varbergs centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Aktuella asfalteringsjobb

Aktuella arbeten

Sorterade i bokstavsordning efter gatunamn.

Borgmästargatan - Östra Vallgatan

Byggnation av ny fastighet i Kvarteret Nålmakaren 10 i hörnet Borgmästaregatan - Östra Vallgatan.
Borgmästaregatan avstängd mellan Östra Vallgatan och nr 31 för trafik. Gående kan passera på den södra sidan.
16 oktober 2017 - 30 december 2017

Malmgatan, avsnittet Hantverksgränd - Södra Vallgatan - Fredsgatan

Byggnation av ny fastighet
Vägen är helt avstängd för biltrafik.
16 oktober 2017 - 30 april 2018

Södra vägen/Kattegattsvägen

Byggnation av ny rondell
Begränsad framkomlighet: omledning via Rödaledsstigen och Almers väg. Kattegattsvägen stängs av för biltrafik vid korsningen.
23 oktober 2017 - mars 2018

Västra Vallgatan, avsnittet Bäckgatan-Lasarettsgatan

Ny gång- och cykelväg, förbättrad busshållplats
Begränsad framkomlighet, tidvis reglering med trafikljus
Klart december 2017
Mer information om projektet Cykelbana Västra Vallgatan

Östra Hamnvägen

Fjärrvärmearbeten
Ljussignaler dagtid
Olika etapper under 2017. 

ikon

Kontakta oss

Gatuingenjör

Elias Werling

Hamn- och gatuförvaltningen

072-983 90 66

elias.werling@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter