Sök

Vägarbeten och avstängningar

För att vatten, avlopp och fjärrvärme ska fungera och för att trafiken ska kunna flyta på över tid behöver vi ibland stänga av vägar och gator. Ibland behöver vi också stänga av gator för större arbeten på byggnader i staden.

Här presenterar vi var kommunens egna anställda och entreprenörer arbetar på kommunens gator.

Aktuella arbeten

Sorterade i bokstavsordning efter gatunamn.

Birger Svenssons väg, avsnittet Boråsgatan - arbetsförmedlingen

Schaktning och fjärrvärmearbete i kvarteret Svärdfisken där det ska byggas bostäder och kontor.
Vägavsnittet avstängt, omledning via Garvaregatan, Göteborgsvägen och Boråsgatan.
12 februari - 2 mars

Borgmästargatan - Östra Vallgatan

Byggnation av ny fastighet i Kvarteret Nålmakaren 10 i hörnet Borgmästaregatan - Östra Vallgatan.
Borgmästaregatan avstängd mellan Östra Vallgatan och nr 31 för trafik. Gående kan passera på den södra sidan.
16 oktober 2017 - 31 december 2018

Bäckgatan

Fasadarbeten på Varbergs stadshotell.
Begränsad framkomlighet för cyklister och gående samt fordonstrafik.

Malmgatan, avsnittet Hantverksgränd - Södra Vallgatan - Fredsgatan

Byggnation av ny fastighet
Vägen är helt avstängd för biltrafik.
16 oktober 2017 - 30 april 2018

Otto Thorells gata

Nya ledningar för vatten samt el, fjärrvärme och it.
Vägen avstängd för biltrafik, cyklister och gående kan passera.
8 januari 2018 - juni 2018

Platsgatan

Fjärrvärmearbete
Vägen helt avstängd mellan Slottsgatan och Fästningsgatan.
15 januari 2018 - 15 februari 2018

Södra vägen/Kattegattsvägen

Byggnation av ny rondell
Begränsad framkomlighet: omledning via Rödaledsstigen och Almers väg. Kattegattsvägen stängs av för biltrafik vid korsningen.
23 oktober 2017 - april 2018

Torggatan

Fasadarbeten på Varbergs stadshotell
Begränsad framkomlighet för cyklister och gående.

Villagatan

Ledningsarbeten
Avstängd, infart via Varmbadhuset
15 januari 2018 - 30 april 2018.

Östra Hamnvägen

Vänstra körfältet i korsningen med Otto Torells gata avstängt.
Trafik regleras med trafikljus.
19 februari - 27 april

Nya ledningar för fjärrvärme, el och it.
Begränsad framkomlighet för cyklister och gående  på östra sidan, hänvisning till västra sidan.
Februari - april

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

ikon

Självservice & blanketter