Sök

Vägarbeten och avstängningar

Karta över pågående vägarbeten

Klicka på bilden för att se pågående vägarbeten

För att vatten, avlopp och fjärrvärme ska fungera och för att trafiken ska kunna flyta på över tid behöver vi ibland stänga av vägar och gator. Ibland behöver vi också stänga av gator för större arbeten med byggnader i staden.

Klicka på kartan ovanför att se pågående arbeten som påverkar trafiken.

Så leds trafiken under bygget av Varbergstunneln och Västerport

Längre ner på denna sida finns en översikt över hur trafiken påverkas under året av olika projekt.

Större pågående arbeten

Sorterade i bokstavsordning efter gatunamn.

Magasinsgatan + Gödestadsvägen

Nya vattenledningar som en förberedelse för Varbergstunneln och Västerport. Vägarna stängs av för fordonstrafik kvartersvis. 

Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveavägen - korsningen

Ledningsarbetena i korsningen är klara och nu startar snart bygge av en rondell i korsningen. Trafik hänvisas till Sveagatan, som dubbelriktas under arbetena. Till följd av dubbelriktningen stängs en del parkeringsplatser av. Även Östra Långgatan dubbelriktas mellan Magasinsgatan och Engelbrektsgatan och antalet parkeringsplatser minskar för att ge plats för trafiken.

Så påverkas trafiken under 2018

Ledningsarbeten

Under 2018 görs större ledningsarbeten i närheten av järnvägsstationen dels som en förberedelse för projekt Varbergstunneln, dels med anledning av att Varberg växer. De rödmarkerade linjerna visar vilka vägar som berörs.

Karta över Vivabs arbeten 2018

Vivabs ledningsarbeten 2018

Varberg Energis ledningsarbeten 2018

Varberg Energis ledningsarbeten 2018

Projekt för ökad trafiksäkerhet och förbättrad trafikmiljö

Under året planeras följande åtgärder:

 • Cirkulationsplats vid sjukhuset
 • Cirkulationsplats vid Magasinsgatan/Trädlyckeväen
 • Anpassning av Bäckgatan vid nya parkeringshuset Trädgården
 • Bättre gatubeläggning för rullstolsburna på Kungsgatan
 • Planteringar längs Ringvägen från Rosenfredsgatan till Ankaret
 • Förbättrade busshållplatser: Borgasgård, Skånegatan, Nedregården (gulmarkerade fyrkanter i kartan nedan)
 • Asfalteringsarbeten (blåmarkerade i kartan nedan)
Projekt för ökad trafiksäkerhet och bättre trafikmiljö 2018

Projekt för ökad trafiksäkerhet och bättre trafikmiljö 2018

Nya bostäder och verksamhetsområden

Varberg växer och under året kan byggtrafik förekomma på de ställen där bostäder och andra verksamheter byggs.

Kommunala projekt

Privata byggherrar

 • Svärdfisken – bostäder och kontor
 • Mandarinen – bostäder
 • Krukmakaren 13 – bostäder
 • Nålmakaren – bostäder
 • Falkenbäck – bostäder, parkeringshus
 • Mästaren och ev. Kvarnliden - bostäder
 • Alunskiffern – bostäder
Nya bostäder och verksamheter under 2018

Nya bostäder och verksamheter under 2018

Trafikverkets arbeten inför Varbergstunneln

Under sommaren kommer Trafikverket att flytta bussterminalen från sin nuvarande plats till kvarteret mitt emot stationen.

I kvarteret Pipebruket, mitt emot stationen, byggs en ny bussterminal sommaren 2018

I kvarteret Pipebruket, mitt emot stationen, byggs en ny bussterminal sommaren 2018


ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

ikon

Självservice & blanketter