varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Blomlådor

Det finns olika typer av åtgärder som kan bidra till att hålla nere hastigheten på kommunens gator och vägar. En tillfällig hastig-hetssänkande åtgärd är att placera ut blomlådor.

Är du intresserad av denna typ av åtgärd är du välkommen att lämna din ansökan om blomlådorPDF (pdf, 475.2 kB) till hamn- och gatuförvaltningen som ansvarar för trafikanordningar och andra hastighetsdämpande åtgärder. 

Observera att det inte är tillåtet att på eget initiativ placera ut föremål på gator där kommunen är väghållare.

Regler

För att blomlådor ska kunna placeras ut ska gatan vara en lokalgata/bostadsgata med hastighetsstandard på 30 km/h, och den får inte vara en återvändsgata. En kontaktperson och en ersättare (som inte är från samma hushåll), som bor på gatan där lådorna ska placeras, måste utses.

Kontaktpersonen informerar de boende på gatan, skriver under en förbindelse samt betalar in hyrespengar och betalar fakturan. Kontaktpersonen ansvarar för att lådorna planteras med blommor (bekostas av de boende) och att de sköts om och vårdas. Alla på gatan behöver inte vara överens om blomlådor, men det är viktigt att de som bor i anslutning till lådorna är positiva till placeringen.

Lådorna ställs ut på våren efter att sopning av gatorna har skett och tas in till hösten. Detta sköts av hamn- och gatuförvaltningen som även har rätt att ta bort blomlådorna vid allvarliga klagomål eller misskötsel.

Kostnad

Ett lådpar (2 stycken) kostar 1 000 kr per säsong och betalas i förskott. Detta gäller för centralorten samt de vägföreningar som har hundra-procentigt kommunalt bidrag. I priset ingår matjord, utkörning och hämtning. Återställning av vandaliserade lådor under pågående hyresperiod bekostas av intressenterna. Normalt slitage ingår i hyran. 

I Information om blomlådor på bostadsgatorPDF (pdf, 42.4 kB) hittar du mer information.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter