Sök

Bidrag till samlingslokaler

Vilka föreningar får söka?

Föreningar i kategorin samlingslokaler som politiskt och religiöst neutralt samt opartiskt  hyr ut sina lokaler/bygdegårdar till grupper och enskilda.

Vad kan föreningen få bidrag för?

  • Driftbidrag baserat på föreningens fasta kostnader samt en ersättning per kvadratmeter.

Hur ansöker man?

Ansökan görs på särskild blankett.PDF (pdf, 128.4 kB)

När ansöker man?

Senast 30 september varje år.

Ansökan skickar du till:

Kultur- och fritidsförvaltningen
432 80 Varberg

Investeringsbidrag

Vid större investeringar i form av ombyggnad , restauering och nybyggnad ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 % av kostnaden, kommunen för 30 % och föreningen för 20 % . Läs mer om det och hur du ansöker i våra bidragsbestämmelser.PDF (pdf, 762.8 kB)

ikon

Kontakta oss

Föreningsutvecklare

Nina Brunhage

0340-882 54

073-062 82 54

nina.brunhage@varberg.se

Besöksadress

Norrgatan 25

ikon

Självservice & blanketter