Sök

Investerings- och projektbidrag

Vilka föreningar får söka?

Föreningar med egen anläggning/lokal eller projekt planerade i föreningens regi.

Vad kan föreningen få bidrag för?

  • Nyanläggning, reparation eller inventarier som är knutna till anläggningen.
  • Projekt i föreningens regi. Projektet ska vara avgränsat från löpande verksamhet.

Hur ansöker man?

Ansökan görs på särskild blankett.PDF (pdf, 109.1 kB)

När ska ansökan göras?

Senast 31 oktober året innan genomförande. Bidraget kan inte sökas retroaktivt.

Ansökan skickar du till:

Kultur- och fritidsförvaltningen
432 80 Varberg

ikon

Kontakta oss

Föreningsutvecklare

Nina Brunhage

0340-882 54

073-062 82 54

nina.brunhage@varberg.se

Besöksadress

Norrgatan 25

ikon

Självservice & blanketter