Sök

Kartbidrag

Vilka föreningar får söka?

Orienteringsklubbar med ungdomsverksamhet.

Vad kan föreningen få bidrag för?

Bidrag ges för 85 % av kostnader för kartframställan, dock max 50 000 kr.

Hur ansöker man?

Ansökan görs på fastställd blankett.PDF (pdf, 99 kB)

När ansöker man?

Senast 31 oktober året innan.

Ansökan skickar du till:

Kultur- och fritidsförvaltningen

432 80 Varberg

ikon

Kontakta oss

Föreningsutvecklare

Nina Brunhage

0340-882 54

073-062 82 54

nina.brunhage@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter