Sök

Lokal- och anläggningsbidrag

Vilka föreningar får söka?

Föreningar som sökt och fått beviljat lokalt aktivitetsstöd kan ansöka om lokal- och anläggningsbidrag. Detta gäller om föreningen äger eller hyr lokal/anläggning som inte omfattas av de kommunala subventionerade hyrestaxorna.

Vad kan föreningen få bidrag för?

  • Hyreskostnader
  • Värme, el, vatten
  • Renhållning av lokalen/anläggningen
  • Försäkring
  • Löpande underhåll för lokalen/anläggningen
  • Ersättning enligt fastställda procentsatser per kvadratmeter för  lokalyta, gräsyta, tennisplaner, paddock och ridhusmanege

Hur ansöker man?

Ansökan görs på särskild blankett.PDF (pdf, 113.2 kB)

Föreningar för personer med funktionsnedsättning söker på särskild blankett.PDF (pdf, 116.2 kB)

När ska ansökan göras?

En månad efter föreningens årsmöte, dock senast 1 december 2018.

Ansökan skickar du till:

Kultur- och fritidsförvaltningen
432 80 Varberg

ikon

Kontakta oss

Föreningsutvecklare

Nina Brunhage

0340-882 54

073-062 82 54

nina.brunhage@varberg.se

Besöksadress:

Norrgatan 25

ikon

Självservice & blanketter