Sök

Pensionärsverksamhet

Lokalt aktivitetssstöd för pensionärsföreningar och föreningar som bedriver pensionärsverksamhet med aktiviteter riktade till målgruppen.

VIlka föreningar kan söka?

• Registrerade pensionärsföreningar.

• Föreningar som bedriver pensionärsverksamhet kan söka för aktiviteter särskilt riktade till målgruppen.

Vad kan föreningen få bidrag för?

Aktiviteter som föreningen anordnar för sina medlemmar. Medlemmarna ska vara folkbokförda i  Varbergs kommun och ha fyllt 65 år. Från och med 2017 utgår bidrag med en rörlig summa per aktivitet baserat på totala antalet redovisade aktiviteter.

Under fliken Lokalt aktivitetsstöd kan du läsa vad som är en godkänd aktivitet.

Rutiner för rapportering och ansökan

Fr o m 2016 införs nya rutiner vid rapportering och ansökan.

De nya rutinerna innebär:

  • Närvarokort måste föras på alla aktiviteter.
  • Deltagare redovisas med fullständiga personnummer.
  • Deltagare redovisas i antal kvinnor respektive män.
  • Närvarokorten förvaras i föreningen och behöver bara inlämnas vid eventuell kontroll.
  • Ny ansökningsblankett och närvarokort.
  • De nya rutinerna gäller fr o m våren 2016, med ansökningsdatum 28 augusti 2016.

Hur ansöker man?

Närvarorapportering görs via närvarokortPDF (pdf, 145 kB) och ansökan görs på fastställd blankettPDF (pdf, 183.2 kB)

När ska ansökan göras?

Bidraget är uppdelat i två perioder.

  • Period 1 gäller tiden 1 januari - 30 juni, söks senast 28 augusti.
  • Period 2 gäller tiden 1 juli - 31 december, söks senast 28 februari.

Ansökan skickas till:

Kultur- och fritidsförvaltningen
432 80 Varberg

ikon

Kontakta oss

Föreningsutvecklare

Nina Brunhage

0340-882 54

073-062 82 54

nina.brunhage@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter