Sök

Medlemsbidrag föreningar för personer med funktionsnedsättning

Vilka föreningar får söka?

Föreningar för personer med funktionsnedsättning med verksamhet i Varbergs kommun. Medlemsbidraget kan bara sökas för de medlemmar som bor i kommunen.

Vad kan föreningen få bidrag för?

Antalet medlemmar, oavsett ålder, registrerade vid senaste årsmötet.

Hur ansöker man?

Ansökan görs på särskild blankett.PDF (pdf, 111.6 kB)

När ska ansökan göras?

Senast 31 december.

Ansökan skickar du till:

Kultur- och fritidsförvaltningen
432 80 Varberg

ikon

Kontakta oss

Föreningsutvecklare

Nina Brunhage

0340-882 54

073-062 82 54

nina.brunhage@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter