varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Särskilt verksamhetsbidrag

Vilka föreningar får söka?

Bidragsberättigade föreningar kan söka för oförutsedda kostnader som inte ryms inom övriga bidragsformer.

Vad får föreningen bidrag för?

Kostnader som inte kunnat förutses.

Hur ansöker man?

Från och med våren 2019 ska ansökan göras i Interbook Goöppnas i nytt fönster. Det finns en lathund framtagen för att göra en bidragsansökan.

När ska ansökan göras?

Löpande under året, dock senast 1 december.

ikon

Kontakta oss

Handläggare

Nina Brunhage

0340-882 54

073-062 82 54

nina.brunhage@varberg.se

Självservice & blanketter