varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Varbergs kommuns stipendier, priser och utmärkelser

Varbergs kommun delar årligen ut ett antal stipendier, priser och utmärkelser till individer eller grupper som gjort särskilda insatser inom olika områden.


Jämställdhetspriset

Varbergs kommun har ett jämställdhetspris för att främja jämställdhetsarbetet i Varberg. Priset syftar till att lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdhetsarbetet i hela kommunen.

Läs mer om jämställdhetspriset

Hållbarhetspriset

Som ekokommun har Varberg en ambition att gå före, dela med sig av erfarenheter och lyfta fram goda exempel som bidrar till hållbar utveckling. Därför delar vi varje år ut ett hållbarhetspris för att uppmuntra engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling.

Läs mer om hållbarhetspriset

Stipendium och hedersplakett inom kultur samt idrott och fritid

Varbergs kommun delar årligen ut kultur- och fritidsstipendier som stöd och uppmuntran till person eller grupp. Det utdelas också hedersplakett till person som utövat eller främjat kultur- eller fritidsverksamhet med anknytning till kommunen.

Läs mer om stipendier och hedersplaketter inom kultur samt idrott och fritid

ikon

Kontakta oss

Självservice & blanketter