varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Undantag från bidragsreglerna under 2021 med anledning av pandemin

Coronapandemin fortsätter att påverka Varbergs föreningar och kulturarrangörer. För att underlätta för dem tog kultur- och fritidsnämnden den 27 januari ett beslut om ett undantag från bidragsreglerna som ska gälla under 2021.

Lokalt aktivitetsstöd, period 2/2020

Det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) är en viktig del av föreningarnas budget. Bidragets storlek baseras på föreningarnas aktiviteter under andra halvåret 2020, men eftersom coronapandemin gjort att många verksamheter ställts in eller begränsats kommer bidraget för period 2/2020 att baseras på det som rapporterades in under samma period 2019. Föreningarna ska dock fortsätta att närvarorapportera sina aktiviteter och redovisning/ansökan görs i vanlig ordning senast 28 februari. Utbetalt bidrag står däremot fast och kommer inte att justeras.

Lokal- och anläggningsbidrag

De föreningar som på grund av pandemin måste senarelägga sitt årsmöte kan ändå ansöka om lokal- och anläggningsbidrag och i efterhand, under hela 2021, komplettera med protokoll från årsmötet.

Stöd till studieförbund

Kultur-och fritidsnämnden har fattat beslut om att följa bildningsförbundets kommande rekommendation gällande bidrag till studieförbunden.

Projektstöd

Beviljat och utbetalt projektstöd för kulturarrangemang 2020 får behållas och användas under 2021. Dialog förs mellan verksamhet och anordnare.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd till arrangörsföreningar som utbetalades 2020 får användas till arrangemang under hela 2021. Redovisning ska ske senast 31 januari 2022.

Läs mer om Varbergs kommuns bidrag, stöd och stipendier

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter