varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Konstgräsplaner

Konstgräsplan, Övrevi idrottsplats

Konstgräsplan, Övrevi idrottsplats.

Med anledning av coronaviruset covid-19

Regeringen uppmanar kommunerna att hålla stängt verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig.

Folkhälsomyndigheten har dock rekommenderat kommunerna att utomhusanläggningar ska vara öppna. Detta gäller så länge föreningar och utövare följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen av covid-19.

Därför är Sjöaremossens isbana och konstgräsplanerna öppna för för alla åldrar.

Läs mer om hur kommunens verksamheter påverkas av covid-19.länk till annan webbplats

Det finns fem konstgräsplaner i Varbergs kommun. 

Förteckning konstgräsplaner:

Regler under vinterhalvåret

Under vinterhalvåret har vi regler för hur planerna får användas.

  • Snöbelagd plan får absolut ej beträdas
  • Snöröjning görs ej på kvällar och helger
  • Planen får ej användas innan klartecken ges från kultur- och fritidsförvaltningen
  • Enligt kultur- och fritidsnämndens snöpolicy skall planen vara spelbar senast två vardagar efter avslutat snöfall

För kontakt med vaktmästare se journummer nedan.

ikon

Kontakta oss

Enhetschef

Håkan Gustafsson

0340-886 55

0721-51 97 75

hakan.gustafsson@varberg.se

Journummer: 070-668 82 18

Måndag-fredag kl. 07.00-22.00

Lördag kl. 08.00-18.15

Söndag kl.08.00-21.00

Bokning:

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter