Sök

Lekplatser

En välbesökt Spööökitetspark en solig sommardag.

Spööökitetsparken invigdes 2013 och ligger centralt invid Varbergs fästning.

Barn och ungdomar behöver stimulerande och inspirerande miljöer att leka, vistas i och växa upp på. Ett av kommunens uppdrag är att uppmuntra och skapa möjligheter till olika sorters lek, så vi hoppas du får tillfälle att besöka flera platser. Oavsett om du besöker Spööökitetsparken i Societetsparken, naturlekplatsen i Påskbergsskogen eller någon annan lekplats så önskar vi mycket nöje!

Alla typer av lek kan inte planeras, och därför skiljer vi på lekplatser - som är en planerad plats för lek - och frilek, som äger rum spontant och överallt. 

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster över Varbergs kommuns alla lekplatser.
Lekplatser som är planerade eller byggs just nu

Lekplatsen

Lekplatsen är en planerad form av lekmiljö som ska uppmuntra alla barn till lek oavsett kön, ålder, bakgrund, förutsättningar eller funktionshinder. Vi vill också att utformningen ska fungera som en generationsöverskridande mötesplats där ungdomar, föräldrar och vuxna ges utrymme och kan använda lekplatsen som en social mötesplats. En lekplats ska naturligtvis också vara säker och faror ska kunna förutses - utan att för den skull kunna garantera en helt riskfri miljö.

Stadsdels- och tätortslekplatser

Stadsdels- och tätortslekplatser är den vanligaste kommunala lekplatsen. Alla invånare i orter med fler än 250 invånare ska kunna nå en stadsdels-/tätortslekplats inom 10-15 minuters promenad.

Naturlekplatsen i Påskbergsskogen är ett exempel på en stadsdelslekplats som syftar till att uppmuntra fantasi och lek även i skogen utanför lekplatsen. På lekplatsen syns temat genom val av naturliga material, såsom trä, sten, grus och växter. I mitten av lekplatsen finns klassiska lekredskap såsom en trädkoja, gungor och sandlåda, medan det i gränslandet till skogen övergår till mer abstrakt lek. I skogen runt lekplatsen finns också en faunadepå för att locka insekter och småkryp till att bosätta sig i Påskbergsskogen.

Nya lekplatser i kommunen

Naturlekplatsen

Påskbergsskogens västra del

Erlandsgårdens lekplats

grönområdet innanför Erlandsgatan/Bergåkergatan

Lugnets lekplats

grönområdet innanför Kastanjevägen

Skällinge lekplats

grönområdet innanför Marsvägen

Derome lekplats

grönområdet innanför Höjdstigen och Sågvägen

Limabacka lekplats

grönområdet mellan Gunnes väg och Kristens väg

Apelvikshöjds lekplats

grönområdet nedanför Apelvikshöjds kyrka, mellan Släntstigen och Kung Ranes väg.

 

Utflyktslekplatser

Utflyktslekplatser skiljer sig från stadsdels- och tätortslekplatser genom att vara större, kunna ta emot fler besökare på en gång, samt vara kopplade till service såsom toaletter eller serveringar. De behöver inte heller vara förlagda på ett visst avstånd från bostaden, eftersom besökarna antas vara beredda att göra just en utflykt för att vistas på lekplatsen. I Varbergs kommun vill vi på sikt att en handfull utflyktslekplatser utvecklas på strategiska platser med stark identitet, som lockar både kommuninvånare och tillfälliga besökare.

Utflyktslekplats Spööökitetsparken

Den 6 juni 2013 öppnade Spööökitetsparken i Societetsparken centralt i Varberg invid Varbergs fästning. Det är en så kallad utflyktslekplats och har temat lokalhistoria och spöken. På lekplatsen kan man bland annat hitta ett spökhus, fladdermöss och en spökskog, konstgräsklädda fästningsväggar och studs- och hängmattor. Spööökitetsparken är Varbergs första utflyktslekplats – en lekplats som placerats på en strategisk plats med många besökare och som utformats utifrån ett tydligt tema.

Frileken

Frileken är en vardaglig och grundläggande typ av utelek som inte kräver en speciell plats med redskap, men där den bostadsnära miljön spelar en viktig roll. Vi vill uppmuntra och skapa förutsättningar för den naturliga frileken genom att ta vara på de skogsdungar, snår, bergsknallar och gräsängar som utgör vår bostadsnära natur, och vara kreativa i vår skötsel av dem. Med en sammanhängande grönstruktur som bjuder in till att klättra, hänga och springa, så vill vi skapa lekvärden där lek och rörelse blir naturligt även utanför lekplatserna.

Lekplatsriktlinje

De kommunala lekplatserna är idag ojämnt fördelade och det finns ett antal lekplatser som är väldigt små till ytan och/eller med begränsad utrustning. Hamn- och gatunämnden har i april 2013 antagit en lekplatsriktlinjePDF (pdf, 10.9 MB) för att framöver skapa attraktiva och unika mötesplatser, där kommunen erbjuder stadsdels- och tätortslekplatser med en jämn fördelning och tillgång för alla invånare i kommunens tätorter. Målet är att alla invånare i tätorter med fler än 250 invånare ska kunna nå en stadsdels- eller tätortslekplats inom 10-15 minuters promenad.

Stadsdels- och tätortslekplatserna relaterar till det vi kallar platser i grönstrukturen, där upplevelser och aktiviteter ligger i fokus. De ska vara anpassade för ett större upptagningsområde och innehålla många olika lekvärden, som bidrar till att besökaren ska kunna förvänta sig en viss kvalitet och funktion.

För att förebygga olyckor ska alla lekplatser ha ett fullgott löpande underhåll samt säkerhetsbesiktigas för att uppfylla Europastandarden EN 1176/1172.

Skötsel

I Varbergs kommun är det hamn- och gatuförvaltningen som ansvarar för de kommunala lekplatserna.

Synpunkter eller felanmälan?

Synpunkter

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Du kanske har förslag på förbättringar, kritik eller kanske vill visa din uppskattning.

Felanmälan

Vi hänvisar till vår felanmälan för att kunna ta hand om ärendet så bra som möjligt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter