varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Gruppbild på de som tildelats utmärkelser tar emot priser.

Utmärkelserna delades ut i samband med en ceremoni på Kulturhuset Komedainten den 29 maj.

Årets utmärkelser

Stort grattis till årets stipendiater, pristagare och mottagare av hedersplaketter. Här nedan presenterar vi motiveringarna till årets utmärkelser.

Årets jämställdhetspris

Varbergs kommuns jämställdhetspris tilldelas i år FK Friskus.

FK Friskus tilldelas priset för sitt långsiktiga och genomtänkta arbete med jämställdhet. Föreningen arbetar målinriktat genom medvetna strategier för att alla ska få lika plats i föreningens verksamhet. FK Friskus lyfter både kvinnliga och manliga förebilder inom sporten såväl som i föreningsarbetet, och har gemensamma träningsgrupper för flickor och pojkar, vilket ger en god grund för en jämställd idrott och förening. Detta gör föreningen till ett föredöme och en inspirationskälla inom jämställdhetsarbetet i Varbergs kommun.

Årets hållbarhetspris

Varbergs kommuns hållbarhetspris 2020 tilldelas i år Egon Andersson och Stora Coop Varberg.

Vinnarna prisas för sina goda initiativ och bidrag till en hållbar utveckling - i liten respektive stor skala utifrån sina olika förutsättningar.

Egon Andersson är ett gott exempel på hur det i vardagen går att bidra till en hållbar utveckling genom nytänkande, handlingskraft och mod att våga pröva nya tekniska lösningar. Hans intresse för hållbarhet och teknik skapar ringar på vattnet när han engagerat sprider kunskap för att inspirera andra.

Hos Stora Coop Varberg går mat, hälsa och hållbarhet hand i hand. Genom kreativa och nytänkande lösningar utvecklar butiken sitt arbete för en hållbar utveckling, med målet att det ska vara lätt för kunderna att göra hållbara val. Stora Coop Varberg vill också vara en positiv kraft för lokalsamhället, bland annat med satsningar riktade till barn och unga. Deras handlingskraft att fatta hållbara beslut gör dem till ett föredöme för andra företag.

Årets kulturstipendium

Årets kulturstipendium tilldelas i år Lucas Morten.

Lucas Morten tilldelas stipendiet för sitt utforskande av förhållandet mellan formgivning, material och funktion. Med grunden i hantverk och inredning tar Lucas klivet upp till ett konstnärskap, och siktar mot internationella arenor, med Varberg som bas.

Årets idrotts- och fritidsstipendium

Årets idrotts- och fritidsstipendium tilldelas i år André Eriksson.

André Eriksson tilldelas stipendiet då han är ett av Varbergs framtidshopp inom mountainbike. Hans målmedvetenhet har bland annat lett honom till en SM-medalj och en juniorlandslagsplats, samtidigt som han fullbordat sina studier på riksidrottsgymnasiet.

Årets mottagare av hedersplakett - kultur

Årets hedersplakett inom kulturområdet tilldelas i år Calle Karlsson.

För sin långa och dedikerade gärning inom det folkliga och lokala kulturlivet i Varberg. Med humor, värme och engagemang leder och musicerar Calle med det Fantastiska UnderhållningsBandet, och är en hängiven förespråkare för allas rätt att skapa kultur. Dessutom gör ”Calle på Läjet” skäl för sitt smeknamn genom sina kunskaper i, bevarande och spridning av den lokala dialekten Läjesboa.

Årets mottagare av hedersplakett - idrott och fritid

Årets hedersplakett inom idrotts- och fritidsområdet tilldelas i år Ingela Tufvesson.

För sitt mångåriga och hängivna arbete inom Rolfstorps Gif. Ingela har varit ledare för aktiva tävlande gymnaster, motionärer och barn med funktionsvariationer samt lett grupper med ”gubbagympa”; allt enligt devisen ”alla är välkomna”. Hennes engagemang har inspirerat många barn och unga att satsa på gymnastiken och bidragit till att främja gemenskap och folkhälsa i Rolfstorp och Varbergs kommun.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter