Sök

Sång

Sången är vårt första instrument och starkt kopplat till vår person. Att sjunga och våga göra sin röst hörd är inte enbart röstträning. Det är också utvecklande och stärkande för självförtroendet, samtidigt som det är roligt.

Solosång

I solosång får du prova på många olika genrer. Förutom sångrepertoar och olika sångtekniker ingår röstvård i form av avslappnings-, hållnings- och röstövningar som anpassas efter dina behov. Du får även möjlighet att sjunga tillsammans ned andra, bli kompad av gitarr- och pianoelever och sjunga med kompgrupp, till exempel i vårt årliga samspelsprojekt.

Ålder: 14-20 år
Avgift: 925 kr/termin

Körsång

I kören med de yngsta eleverna sjunger vi låtar från många olika musikstilar, använder kroppen och rörelser till musiken. I körerna med äldre elever sjunger vi en blandad repertoar på både svenska och engelska. Vi börjar även prova oss fram i stämsång och sångteknik vilket succesivt övergår mer i stämmor samt en mer medveten sångteknik och körklang.

Sångsillarna

Ålder: 7-9 år
Avgift: 462 kr/termin

Körstimmet

Ålder: 10-12 år
Avgift: 462 kr/termin

Sing It

Ålder: 13-20 år
Avgift: 462 kr/termin

ikon

Kontakta oss

Besöksadress:

Rosenfredsskolan
Greve Jakobs väg 6

Expedition:

ikon

Självservice & blanketter