Sök

Anmälan och information

Vill du anmäla dig eller ditt barn till Kulturskolan Varberg? Detta bör du tänka på:

Tillfälligt anmälningsstopp

Under höstterminen 2019 byter Kulturskolan verksamhetssystem. Det medför att vi har ett tillfälligt anmälningsstopp. Under perioden 1 november - 17 december går det inte att anmäla sig till kulturskolan. Välkommen med din anmälan den 18 december.

Avanmälan eller uppsägning av plats

Avanmälan/uppsägning görs av räkningsmottagare/vårdnadshavare genom att kontakta skoladministratör på Kulturskolan.
Telefon: 0340-88614
E-post: kulturskolan@varberg.se

Läsårsplanering

Kulturskolan följer i stora drag grundskolans och gymnasieskolans läsårsplanering. Var observant på de terminsplaneringar som respektive lärare delar ut i början av terminen.

Meddela om du inte kan vara med på bild

I vår verksamhet tas det mycket bilder och ibland filmar vi framträdanden och lektioner. Ibland använder vi bilderna och filmerna för att marknadsföra vår verksamhet. Ett fåtal av våra elever kan av olika anledningar inte vara med på bild. I samband med anmälan till Kulturskolan får eleven uppge om hen ger samtycke till publicering av fotografi, film och/eller ljudupptagningar.

ikon

Kontakta oss

Besöksadress:

Rosenfredsskolan
Greve Jakobs väg 6

Expedition:

ikon

Självservice & blanketter