Sök

Elevavgifter

Kulturskolans taxor beslutas av kommunfullmäktige, det är bra att vara observant på eventuella ändringar. Avgift gäller per termin och betalas via faktura under pågående termin. För tredje barnet utgår ingen elevavgift. Anmälan är bindande och gäller hela terminen.

Elevavgifterna faktureras två gånger per läsår, en gång på hösten och en gång på våren. Påbörjad termin betyder att man är tvungen att betala sin avgift. Om du som ny elev, efter första lektionen, ångrar ditt val av ämne måste du göra uppsägning omgående för att inte bli betalningsskyldig för en termin. Se information Uppsägning av plats. Om betalning inte sker i tid avstängs eleven från undervisning till dess att skulden är reglerad.

Elevavgift, per termin

Undervisning i ett valt ämne/instrument. 

947 kr

Elevavgift övrigt, per termin

Kör, pianorytmik, djembetrummor, brasslek, träblåsrytmik.

473 kr

Ensemblemedverkan

För dig som inte är studerande på något instrument men ändå vill medverka i ensemblespel.

473 kr

Kulturorkestern, per termin

1 302 kr

K A P - Kulturskolans avancerade program

Fördjupningskurs för dig som redan går på Kulturskolan Varberg. Platstillsättning avgörs i samråd med skolans ledning och aktuell pedagog.

1 479 kr

Instrumenthyra, per termin

Uthyrning sker i mån av tillgång och gäller främst stråkinstrument och brassleksinstrument. Läs mer om uthyrning av instrument.

497 kr

Syskonrabatt

50% rabatt för andra barnet. Från och med tredje barnet utgår ingen elevavgift.


Anmälan är bindande och gäller hela terminen. Avgiften betalas i förskott i början av terminen.



ikon

Kontakta oss

Besöksadress:

Rosenfredsskolan
Greve Jakobs väg 6

Expedition:

ikon

Självservice & blanketter