varningsikon

2020-08-05 08.08

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Elevavgifter

Kulturskolans taxor beslutas av kommunfullmäktige, det är bra att vara observant på eventuella ändringar. Avgift gäller per termin och betalas via faktura under pågående termin. På kulturskolan har vi syskonrabatt. Anmälan är bindande och gäller hela terminen. Nedanstående avgifter gäller för HT 2019 och VT 2020.

Elevavgift, per termin

Undervisning i ett valt ämne/instrument. 

975 kr

Elevavgift övrigt, per termin

Kör, pianorytmik, djembetrummor, brasslek, träblåsrytmik.

487 kr

Ensemblemedverkan

För dig som inte är studerande på något instrument men ändå vill medverka i ensemblespel.

487 kr

Kulturorkestern, per termin

1 341 kr

K A P - Kulturskolans avancerade program

Fördjupningskurs för dig som redan går på Kulturskolan Varberg. Platstillsättning avgörs i samråd med skolans ledning och aktuell pedagog.

1 523 kr

Instrumenthyra, per termin

Uthyrning sker i mån av tillgång och gäller främst stråkinstrument och brassleksinstrument. Läs mer om uthyrning av instrument.

512 kr

Syskonrabatt

50% rabatt för andra barnet. Från och med tredje barnet utgår ingen elevavgift.


Anmälan är bindande och gäller hela terminen. Avgiften betalas i förskott i början av terminen.


Läs mer om bestalningsvillkoren.ikon

Kontakta oss

Besöksadress:

Rosenfredsskolan
Greve Jakobs väg 6

Expedition:

Självservice & blanketter