varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kulturskolans mål

  • Eleverna skall få möjlighet att välja ur en rik flora av uttryckande verksamhet utifrån ledorden ”varje elev har särskilda behov”. Utbudet skall vara utformat så att det inte utesluter någon grupp i samhället utan stärker och utvecklar alla barns förutsättningar.
  • Eleverna skall garanteras en hög kvalitet på undervisningen samt en undervisningsform som är i fas med den tid de själva lever i.
  • En pedagogisk och strategisk plan skall genomsyra utbildningen på Kulturskolan. Detta i syfte att öka elevernas motivation till att utöva sina kulturella färdigheter såväl under som efter avslutad utbildning, så att utbildningen inte blir en isolerad företeelse i barnens och ungdomarnas liv.
  • Här skall grunden läggas för våra blivande professionella utövare och amatörer.
  • Kulturskolan skall pröva nya vägar för att utöka samarbetet med det obligatoriska skolväsendet samt lägga en grund för barnens skaparglädje och intresse för de estetiska ämnena.
  • Kulturskolan skall synas i samhället, såväl av egen kraft som i samarbete med andra institutioner.
ikon

Kontakta oss

Besöksadress:

Rosenfredsskolan
Greve Jakobs väg 6

Expedition:

Självservice & blanketter