Sök

Aktiv senior

En äldre man coh en äldre kvinna som ser leende på varandra.

Att bli pensionär innebär för många mer tid för intressen och socialt umgänge, att kunna göra det som inte hunnits med under det yrkesverksamma livet. Inom Aktiv senior hittar du inspirerande mötesplatser och aktiviteter för seniorer som arrangeras runtom i hela kommunen.

Ljuspunkten

Navet i Aktiv senior är mötesplatsen Ljuspunkten, som har sin utgångspunkt i en lokal på Lorensberg. Lokalen är 140 kvm stor och används för föreningarnas olika verksamheter. Busshållplats finns i nära anslutning till lokalen och det finns även gott om parkeringsplatser, vilket gör det lätt att ta sig dit. Här verkar Seniorföreningen i Varbergs kommun.

Julöppet på Ljuspunkten

Kom och ta en julfika i gemenskap med andra. Vi har julöppetPDF (pdf, 852.5 kB) (i samarbete med Seniorföreningen i Varbergs kommun) klockan 13-17 följande dagar:
19, 27 och 28 december samt 2, 3 och 4 januari. Välkommen!

Mobilt team för landsbygden

Mötesplatser och aktiviteter ska finnas där människor bor, både i centrum och på landsbygden. Därför startar också ett mobilt team som ska röra sig runt om i kommunen och stödja föreningsliv och ideella krafter att fylla mötesplatser med verksamhet. Det mobila teamet ska undersöka vad det är för verksamheter som efterfrågas, hjälpa till att starta upp aktiviteter och sedan hjälpa ideella krafter att driva dem vidare på egen hand. Aktiv senior kommer att använda de möteslokaler som redan finns för äldre, men även bygdegårdar, församlingshem, ungdomsgårdslokaler, idrottslokaler och skolor kan bli aktuella.

Under uppstart

Verksamheten är ännu under uppbyggnad. Innehållet i Aktiv senior ska utgå från målgruppens behov och önskemål. För att få reda på vad seniorer tycker är viktigt att göra för att få ett gott liv gjorde vi under maj och juni ett antal dialogmöten på kommunens serviceorter. Materialet från mötena håller nu på att bearbetas och ska mynna ut i ett antal aktiviteter för seniorer.Programblad för våra mötesplatser

Bakgrund

Under hösten 2017 beslutade Varbergs kommunfullmäktige sig för att skapa Aktiv senior, bland annat som svar på att olika pensionärsföreningar uttryckt behov av en mötesplats och aktiviteter för seniorer i centrala Varberg. Aktiviteter för seniorer kommer till stor del att anordnas av föreningar och frivilligarbetare.

ikon

Kontakta oss

Enhetschef/utvecklare

Åsa Johnsson

070 – 948 71 08

asa.johnsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter